keskiviikko 5. kesäkuuta 2013

Linnunradan rakenne tarkentuu

Linnunrata on tutkijoiden käsityksen mukaan 
ainakin osittain sauva-spiraaligalaksi. 
Tämä näkyy keskuspullistuman 
venyneenä muotona Linnunradan 
keskustassa. Paikallinen haara 
näyttääkin uusimman tutkimuksen 
mukaan olevan kunnollisen spiraalihaara, 
mahdollisesti jopa yksi päähaaroista. 
Kuva Robert Hurt, IPAC; 
Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF.

Viimeisen sadan vuoden aikana tutkijat ovat panostaneet merkittäviä tutkimusresursseja tutkiakseen oman galaksimme, Linnunradan, rakennetta. Erityisesti aurinkokuntamme paikka on ollut kiinnostava tutkimuskohde. Jo pitkään on tiedetty Auringon sijaitsevan paikallisessa haarassa (Local Arm), mutta sen rakenne ja pituus ovat olleet arvoituksia.

Paikallisen haaran on ajateltu olevan pieni spiraalitynkä kahden merkittävän haaran, Perseuksen ja Jousimiehen haarojen välillä. Uusin tutkimus VLBA-radioteleskoopeilla on kuitenkin saanut tuloksia, joiden mukaan tätä perinteistä käsitystä täytyy muuttaa. Paikallinen haara onkin merkittävä, ehkäpä aivan oikea spiraali Linnunratamme rakenteessa.

Tutkimuksessa kartoitettiin tähtiensyntymisalueiden sijaintia ja etäisyyttä radiotaajuuksilla. Käytetyt aallonpituudet olivat sellaisia, että tähtien syntymisalueiden pilvissä oleva vesi ja metanoli vahvistavat ja synkronoivat radioaaltoja hieman samaan tapaan kuin mitä tapahtuu valolle laserissa. Ilmiötä kutsutaan maseriksi ja sen hyväksikäyttö mahdollistaa heikkojen radiosignaalien havaittavuuden. Pitkäkantainen radioteleskooppien yhdistäminen (VLBA) tuo riittävän tarkkuuden etäisyysmäärityksiin, jonka perusteena käytetään havaittujen kohteiden parallaksia ja etäisyys saadaan yksinkertaisesti laskemalla trigonometrian avulla.

Nyt julkaistu tutkimus oli osa Linnunradan rakennetta käsittävää tutkimusta Bar and Spiral Structure Legacy (BeSSeL). Sen tarkoituksena on selvittää, millaisessa galaksissa aurinkokuntamme oikein on? Tähänastiset tutkimukset ovat paljastaneet, että Linnunradassa on piirteitä molemmista spiraaligalaksien päätyypeistä, jotka ovat spiraaligalaksi (kuten Andromeda) ja sauva-spiraaligalaksi. Linnunradan ei kuitenkaan uskota olevan täysin puhdas sauva-spiraali, vaan se on jonkinlainen välimuoto näiden kahden yhdistelmästä.