tiistai 16. kesäkuuta 2015

Karkaussekunti lisätään kesäkuun lopulla UTC aikaan

Kuva IERS.
Earth Orientation Center of the International Earth Rotation and reference System Service (IERS) on päättänyt, että karkaussekunti lisätään tämän vuoden kesäkuun loppuun. Lisäys on tarpeen syystä, että maapallon pyöriminen on hidastunut sen verran, että koordinoidun yleisajan (UTC)[1] ja atomikellojen ajan (TAI)[2] välinen aika ero on kasvanut 0,9 sekuntiin. 

Karkaussekunteja on lisätty yleisaikaan vuoden 1972 jälkeen kaikkiaan 25 kertaa ja nyt kesäkuun lopussa tehtävä lisäys on 26. Tätä ennen karkaussekunti lisättiin kesäkuun lopussa vuonna 2012.

Karkaussekunteja lisätään joko kesäkuun tai joulukuun lopussa. Pakottavissa tapauksissa karkaussekunteja voidaan lisätä myös maaliskuun tai syyskuun lopussa. Toistaiseksi maaliskuun tai syyskuun loppuun ei ole ollut tarvetta lisättä karkaussekuntia.

Laajemmin karkaussekunnista

Huomautukset

[1] Koordinoitu yleisaika (UTC) perustuu UT1 aikaan, joka puolestaan on synkronoitu maapallon pyörimiseen ja siitä tehtyihin havaintoihin. Maapallon pyörimisnopeutta seurataan käyttäen Very Long Baseline Interferometry (VLBI) radioverkon tekemiä havaintoja.

[2] Kansainvälistä atomiaikaa (Temps Atomique International,  TAI) hallinnoi ja laskee Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).