keskiviikko 1. heinäkuuta 2015

New Horizons, vain kaksi viikko Plutoon!

New Horizons -luotaimen ottamia kuvia Plutosta
lähestymisvaiheen aikana. Kuva NASA/JPL.
Nasan New Horizons -luotain on lähestymässä matkansa tärkeintä kohdetta, Pluton järjestelmää. Pluto on eriskummallinen aurinkokuntamme merkillinen kohde, jonka tutkijat arvelevat koostuvan suurelta osin erilaisista jäistä[1]. Eikä siinä vielä kaikki, Plutolla on viisi kuuta, joista Charon kiertää sitä hieman yli kuudessa vuorokaudessa. 

Vuorovesivoima on lukinnut molempien kappaleiden pyörimisen yhtä pitkäksi kuin yksi kierros järjestelmältä kestää ja tästä seuraa, että molemmat kappaleet kääntävät aina saman puolen toisiaan kohti.

Vaikka matka-aikaa on jäljellä vain kaksi viikkoa, valokuvat Plutosta ja sen seuralaisista ovat vielä varsin vaatimattomia. Pluto näkyy kuvissa vain muutaman kymmenen pikselin kokoisena. Plutoa ei ole koskaan aikaisemmin pystytty kuvaamaan edes tällä tarkkuudella.  Ohilennon aikana otettavien kuvien tarkkuus on sitten aivan omaa luokkansa. NASA ilmoittaa kuvissa näkyvien kohteiden kooksi noin 50 metriä.  Ensimmäiset kuvat ja mittausdataa saadaan maapallolle noin vuorokausi ohilennosta.

Pluton ohilento tapahtuu heinäkuun 14. päivänä noin 12 500 km etäisyydeltä Pluton pinnasta. 
Havainnot ohilennon aikana tehdään New Horizons -luotaimen tietokoneen ohjaamina, sillä yhteyttä Maahan ei ole, ja signaalin kulkuaika Plutosta Maahan on 4 tuntia 25 minuuttia. Pluton etäisyys Maasta ohilennon aikana on noin 4,77 miljardia kilometriä (32 au).

Pluto on määritelty kääpiöplaneetaksi ja sen lasketaan kuuluvaksi Kuiperin vyön kohteisiin. Se on näistä kohteista suurin tunnettu. Pluton etäisyys Auringosta vaihtelee suuresti johtuen radan soikeudesta: lähimmillään se on noin 4,4 miljardin kilometrin ja etäisimmillään jopa 7,7 miljardin kilometrin etäisyydellä. Sen keskietäisyys on 5,9 miljardia kilometriä eli noin 40 au.

Vuosina 1979–1999 Pluto oli lähempänä Aurinkoa kuin Neptunus. Vaikka Pluto tuleekin lähemmäs kuin Neptunus, törmäysvaaraa ei ole, sillä Pluton radan kaltevuus on 17 astetta. Pluton pyörimisakseli on kallistunut 118 astetta ekliptikan kohtisuorasta, eli se muistuttaa pyörimisellään Uranusta (noin 98°).

Pluton erikoisuuteen kuuluu myös se, että sillä on äärimmäisen ohut ilmakehä. Ilmakehä on suurimmaksi osaksi typpeä, mutta siitä on löydetty jälkiä metaanista, hiilimonoksidista ja muutamista hiilivedyistä. Ilmakehän paine on vain 1/50 000 maapallon ilmakehän paineesta. Pluton pintamateriaalin jäiden on havaittu muodostuneen jo mainittujen aineiden jäistä, lämpötila on noin -233 °C.

Pluton halkaisija on 2 380 ± 25 km. Charonin halkaisija on 1 200 km ja sen pinta muodostuu suurimmaksi osaksi vesijäästä johon on sekoittunut jonkin verran ammoniumhydraatteja.

New Horizons -luotaimen havainnot Pluton neljästä muusta kuusta (Hydra, Nix, Styx ja Kerberos) jäävät vähäisiksi. Pluton ohituksen jälkeen luotain tekee edelleen havaintoja järjestelmästä aina ensi tammikuuhun asti. Sen jälkeen sille etsitään uusi tai uusia Kuiperin vyön kohteita ohilentoa varten. Joitakin kandidaatteja on löydetty mutta valintaa ei vielä ole tehty.

Huomautukset

[1] Koostumuksen arvellaan olevan noin 65 % kiveä ja 35 % jäitä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti